IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

ประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2559

12510141 1675955149348390 804209416 o

           ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2559 ขึ้นเพื่อให้คณบดีมอบนโยบายและแจ้งให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

           ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์ใหม่ของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแผนงาน ในครั้งนี้ด้วย

12499106 1675955136015058 1271901846 o   12510939 1675955142681724 358517204 o